Bienshorst

BienshorstBedrijfsgegevens:
Melkveebedrijf in Gelselaar
Rollend jaargemiddelde productie:
4.01 jr.; 130 melkkoeien
8913 kg 4.52 %vet en 3.54 % eiwit
celgetal: 160
TKT: 381 tendens dalend
DDD: 1,85 tendens dalend
100 stuks jongvee
ruim 50 ha waarvan 80% gras en 20% mais
Rantsoen melkkoeien 66% mais en 33 % kuilgras aangevuld met een simpel brokje

Mijn naam is Martijn te Geershuis en ik woon samen met mijn vrouw en 2 kinderen in het dorp. Aangezien mijn oudere broer (Erik) thuis boer is geworden, ben ik buiten de agrarische sector aan het werk gegaan. Echter is de intresse in het bedrijf en met name de fokkerij altijd gebleven. Voor mijn broer verzorg ik nu het foktechnische gedeelte van de bedrijfsvoering. Dit houdt in dat ik het sperma aankoop en de stierkeuze bepaal. Daarnaast vindt selectie van de veestapel in onderling overleg plaats. Door deze fokkerij interesse, ben ik gevraagd om in het bestuur van het Fleckviehstamboek te komen en Rik op te volgen als penningmeester. Hetgeen mij een leuke uitdaging lijkt.

BienshorstOp de Bienshorst was van oudsher een MRIJ veestapel aanwezig. Midden jaren ’80 is onze vader begonnen met het inkruisen met RHF stieren. De bloedvoering was ondertussen opgelopen naar 100% RHF. Over de zelfredzaamheid van de RHF koeien waren we al jaren minder te spreken.

In de zoektocht naar de ideale koe werden ook wel eens andere rassen ingezet. Zo kochten wij ook 10 rietjes van de Fleckvieh stier Waterberg. Zonder verwachting werden de eerste 10 tochtige koeien met Waterberg geïnsemineerd. Dit onder het motto van KWW (Kieken Wat Wordt) Deze aankoop resulteerde in 7 kalveren, 4 stiertjes en 3 vaarskalveren. Onze moeder (afdeling kalveropfok) was gelijk enthousiast over het drink- en groeivermogen van deze kalveren.

Na een onopvallende eerste lactatie werden wij in de tweede lactatie verrast door de beste productie met behoudt van de gezondheidseigenschappen. Na het zien van goede fleckviehkruisingen bij de CRV koe-expo in Zwolle en bij Rik Walvoort, hebben wij besloten om volledig over te gaan op Fleckvieh.

Vanaf maart 2010 hebben bijna alle kalveren een fleckviehstier als vader. De fleckviehstier die de beste resultaten laat zien is tot nu toe: Rurex.

Deze dochters laten een gemiddelde 305 dagen producties zien van:

305 dgn Kg melk % vet % eiwit LW
1e lact (8 stuks) 8.040 4,67 3,61 110
2e lact (7 stuks) 9.518 4,54 3,64 112
3e lact (3 stuks) 10.246 4,96 3,64 110

 
BienshorstAlle 8 aan de melk gekomen Rurex dochters zijn nog aanwezig en laten goede gezondheidseigenschappen zien. Mijn favoriete Rurex dochter is Mina 36.
Haar stamboom is als volgt: Rurex * Fellini * Reno * Vinozak. Zij heeft 3 keer binnen het jaar gekalfd en is nu voor de vierde keer drachtig van Manton en loopt weer in. Een mooie probleemloze koe waar je een stal van vol wilt hebben.

De productie van Mina 36 is als volgt:

305 dgn Kg melk % vet % eiwit LW
1e lact 7.422 4,65 3,87 103
2e lact 9.499 4,71 3,78 122
3e lact 10.246 4,66 3,67 117

 
Fleckvieh heeft tot op heden waargemaakt wat wij ervan verwachten. Dit is o.a.

  • Sterke robuuste koeien met best beenwerk;
  • Meer vitaliteit en gezondheid;
  • Vergelijkbare melkproductie;
  • Lager celgetal en minder mastitis;
  • Soepele kwaliteitsuiers;
  • Duidelijke tochtverschijnselen en daardoor kortere TKT;
  • Hogere omzet en aanwas door hoger kalver- en slachtprijzen;
  • Beter afkalfgemak met meer levend geboren kalveren.

Fokdoel:
Ons fokdoel is een sterke no-nonsens koe met prima gezondheidseigenschappen. Dit moet worden gerealiseerd door: hoog ruwvoer opnamevermogen, stabiele stofwisseling, uitstekende fitness en goede vruchtbaarheid. De koe moet 10.000 kg melk met goede gehalten kunnen produceren. Dit met een flinke stijging van eerste, tweede naar derde lactatie zoals onze Rurex dochters laten zien. Daarnaast zien wij graag een koe met een gewicht van minimaal 800 kg waardoor een flinke restwaarde gegarandeerd is. Ook moet de koe voorzien zijn van sterk beenwerk en harde klauwen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goed gevormd kwaliteitsuier, die goed melkbaar is voor de melkrobot. Graag zouden wij meer hoornloosheid in de veestapel fokken.

Om dit doel te bereiken gebruiken wij nu o.a. Manton, Pandora, Vanadin, Reumut en een paar hoornloze genomische Irola Ps zonen. Daarnaast wordt er ruim Belgisch Wit Blauw gebruikt op koeien waar wij geen nakomelingen van willen aanhouden zodat het aantal stuks jongvee binnen perken blijft.