Bloemendal

Bloemendal1Bedrijfsgegevens:
Rollend jaargemiddelde Productie:
5.00 jr.; 123 melkkoeien
9010 kg 4,36 %vet en 3,58% eiwit
celgetal: 150; TKT: 171
Ins.getal melkkoeien 1.87; pinken 1.30
DDD 1.0
80 stuks jongvee
60 ha(waarvan 47 ha grasland.)

Bloemendal2Mijn naam is Rik Walvoort en heb met mijn vrouw en schoonouders een gemengd bedrijf met koeien, zeugen en vleesvarkens.
Ik ben getrouwd met Jolanda en we hebben 2 kinderen. Robin is 19 en studeert aan de HAS in Dronten en Lieke is 17 en studeert facilitaire dienstverlening in Doetinchem. Sinds 2007 zit ik in het bestuur en ben penningmeester van het Fleckviehstamboek.
In 2004 las ik een artikel van Stef Beunk in Vee & Gewas over Fleckviehkoeien. Het verhaal sprak mij dermate aan dat ik meteen contact met hem zocht. We zijn toen begonnen met 3 stieren nl. Engadin, Enrico en Manager. De laatste stier heeft hier niet veel gebracht, maar de andere twee des te meer.

De oudste Fleckviehkoe is een 8ste kalfs Engadin en produceert met progressie gemakkelijk veel melk en heeft elk jaar een kalf.

Bloemendal3Dit is wat mijn fokdoel is, een no-nonsens koe. Een dikke koe met dikke melk geeft een dikke portemonnee. Niet dat geld het belangrijkste is van het boeren, maar als de koeien het makkelijk doen hoeft de boer niet op de tenen te lopen en heeft plezier in z’n werk. Dan passen de puzzelstukken in elkaar en komt het geld vanzelf. Tijden veranderen zeer snel. Voedselkwaliteit wordt steeds belangrijker. Kijk op dit moment naar de antibiotica-problematiek. In de toekomst komt daar het Omega 3- en 6- en de A2-melk verhaal bij. Ik ben ervan overtuigd dat het Fleckviehras alle ingrediënten in zich heeft om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan, zodat ons bedrijf klaar is voor de volgende generatie.