Excursie 15 september

Na een lange pauze kunnen we eindelijk weer een activiteit organiseren om elkaar te zien, bij te praten en de veelzijdigheid van het Fleckviehras te bekijken. Deze activiteit laat de voordelen van het dubbeldoelras zien: de kwaliteit van het vlees en op welke wijze u hier meerwaarde door kunt behalen.

Op woensdag 15 september 2021 heten we u welkom bij de Lindenhoff te Baambrugge.

Hier heeft de familie Te Voortwis een veehouderijbedrijf waar op een zo duurzaam mogelijke manier wordt geproduceerd. Daarnaast hebben ze een slagerij, een winkel en worden al jarenlang diverse producten aan tophoreca en particulieren geleverd. Ook kunnen consumenten online hun producten bestellen via www.lindenhoff.nl.

De excursie richt zich vooral op het veehouderijbedrijf waar vleeskoeien worden gehouden. Hier past ook het Fleckvieh-ras goed in de bedrijfsvoering vanwege de zelfredzaamheid van het ras en daarnaast de hoeveelheid en kwaliteit van het verkregen vlees. Door het produceren van een goed stuk vlees kan extra waarde worden verkregen.

Een ander onderdeel van de excursie is het direct vermarkten van vee via Grutto (voorheen koop-een-koe). Via dit online platform op de site www.grutto.com kunnen veehouders hun dier aanbieden en kunnen consumenten hun gewenste hoeveelheid vlees kopen. Pas nadat een dier volledig is verkocht, wordt het dier geslacht en geleverd aan consumenten. Zo wordt voedselverspilling voorkomen en weet de consument exact wat hij eet.

Na een kort verhaal en rondleiding, willen we de middag afsluiten met een barbecue, waarbij voldoende gelegenheid is om met elkaar bij te praten. Uiteindelijk verwachten we de dag rond 14:30 uur af te sluiten, zodat een ieder op tijd terug kan zijn.

Vanwege zaken omtrent corona, bent u alleen welkom na aanmelding. Aanmelding kan via ons e-mailadres of bij de bestuursleden.

Deze excursie wordt georganiseerd onder op dat moment geldende corona-maatregelen. Tijdens deze dag is het mogelijk om voldoende afstand te houden, maar we willen u wel verzoeken om bij klachten die lijken op corona, thuis te blijven.

Programma
11:00uur Inloop en woord van welkom door Fleckvieh Stamboek
11:30uur Toelichting over Lindenhoff en Grutto, aansluitend korte rondleiding over het veehouderijbedrijf en barbecue
14:30uur Afsluiting

We hopen u graag te ontmoeten op 15 september