Verslag exterieurkeuring 21-23 Maart

In September 2015 werd het het “Verdrag van Zwillbrock” getekend, wat het mogelijk maakt om Nederlandse Fleckvieh koeien te laten keuren via de internationaal bekende Fleckscore. Dit heeft ervoor gezorgd dat afgelopen maart een nieuwe mijlpaal werd bereikt: Hans Stadler heeft op tien Nederlandse bedrijven in totaal honderd Fleckvieh-koeien ingeschreven op basis van deze zogenoemde Fleckscore. Met deze Fleckscore kunnen Fleckvieh koeien worden vergeleken en wat weer interessant kan zijn voor de fokkerij of de verkoop van vaarzen.

Hans Stadler is verbonden aan het Zuchtverband Miesbach en houdt zich daar bezig met de selectie van (toekomstige) stiermoeders. De tien bedrijven bevonden zich verspreid over het land in Friesland, de Gelderse Achterhoek en Noord-Holland. De bezochte veehouders waren vooral benieuwd waar ze staan in hun fokkerij en of ze al op de goede weg zitten op weg naar de ideale Fleckvieh-koe. Goed is hierbij te vermelden dat voornamelijk Fleckvieh-kruislingen gekeurd: koeien met in hun bloedvoering 50 tot 87,5% Fleckvieh.

Hans Stadler geeft kort aan dat de kwaliteit van de gekeurde (kruisling)koeien goed was, al ligt de bespiering nog op een lager niveau dan dat hij in Beieren gewend is. Dit komt voornamelijk omdat er nog weinig 100% Fleckvieh-dieren in Nederland zijn. Dit uitte zich in gemiddeld lagere scores voor bespiering. De koeien hebben dus in Nederlandse ogen al flink meer bespiering dan wat gewend is bij andere rassen, maar schieten nog wat te kort voor de internationale beoordeling. Ook geeft hij aan dat een koe pas stiermoeder kan worden, wanneer deze vijf generaties Fleckvieh bevat. We komen dus steeds dichter bij het moment dat uit een Nederlandse koe een potentiële stier geboren wordt.

Over de koeien schrijft hij meer dat ze opvallend andere klauwen en beenwerk hebben dan wat bij zuiver Fleckvieh gebruikelijk is, voornamelijk veroorzaakt door het lagere percentage Fleckvieh. Over de kwaliteit van de uiers is hij bijzonder te spreken: de uierdiepte en de vooruieraanhechting is zeer goed te noemen en dit uit zich dan ook in hogere scores in de beoordeling. Over twee koeien is hij zeer enthousiast, een “waanzinnig” goede Passion-dochter van de familie Walvoort in Geesteren en de Waldfeuer-dochter van familie Aalbers in Fochteloo.

We kunnen dus concluderen dat we in Nederland al goede Fleckvieh-koeien hebben en dat dit weer nieuw enthousiasme geeft om verder te gaan met de fokkerij: de juiste stieren te selecteren voor de koe. Het is de bedoeling dat in het najaar opnieuw een inspecteur vanuit Beieren overkomt om koeien te keuren en in te schrijven.  Bij interesse kunnen Fleckvieh dieren opgegeven worden bij het Fleckvieh Stamboek.