Uitslag Fleckscore

In februari 2019 heeft een inspectieronde Fleckscore plaatsgevonden. Flekscore is een internationale erkende basis om (zuivere) Fleckviehkoeien in te schrijven.

Dit keer zijn een kleine veertig koeien ingeschreven op een aantal bedrijven. Een enkeling gebruikt deze keuring om van een inspecteur te horen of zijn idee van Fleckvieh-koeien overenkomt met de (in dit geval) Oostenrijkse zienswijze; en welke stierkeuze gebruikt moet worden om een ideale Fleckviehkoe te fokken. Dit artikel is in samenwerking geschreven met Wim Leneman, voornamelijk voor het analyseren van de gegevens.

Deze keer was de inspecteur Gerard Pollak, werkzaam bij Genetic Austria, overgekomen vanuit Oostenrijk om de koeien in te schrijven. Hierbij zijn commentaar: “Algemeen kan men zeggen dat de gekeurde koeien bovengemiddeld scoren voor het uier. De bespiering is bij de kruisingsdieren zoals verwacht wat minder, wat bij enkele voortreffelijke 50% koeien (F1) de totaalscore toch een beetje naar beneden heeft gedrukt. De 75% koeien (F2) van het bedrijf Van Walderveen maken de meeste indruk, omdat deze koeien voorzien waren van zeer goede benen en uiers.”

Omdat de Fleckscore geen Algemeen Voorkomen (wat normaal is voor de Nederlandse manier van keuren zowel op Holstein-basis als de dubbeldoelbasis), werd gezocht naar een manier om tot een score te komen wat een ideale koe weergeeft. Dit is gevonden, namelijk de “totaalscore”, wat dus niet perse inhoudt dat een hoge score een optimale score voor de veehouder weergeeft.
Een vooorbeeld: een score van 83 punten voor zowel Frame als bespiering wordt als optimaal gezien. De score voor benen en uier dient zo hoog mogelijk te zijn. Dit heeft als gevolg dat een koe met 88 punten voor frame in de exterieur totaalscore lager gewaardeerd wordt dan een koe met 83 punten voor het frame.

In het onderstaande overzicht, te openen met PDF zijn de gemiddelden per bedrijf te zien en de uitslagen per dier.
Fleckscore 2019

Om het aantal inschrijven op basis van de Fleckscore te stimuleren, hebben we er een competitie-onderdeel van gemaakt. Dit keer hebben we gekozen om de meest optimaal ingeschreven koe hiervoor te kiezen. De eigenaar van de koe, de familie van Walderveen uit Bergentheim, heeft op de Fleckviehdag een originele Beierse koebel ontvangen.
“Ik ben blij met deze prijs, natuurlijk hoop ik dat ik volgend jaar wederom deze bel in ontvangst mag nemen. Maar ik hoop eigenlijk dat hierdoor meer veehouders gestimuleerd worden om koeien in te laten schrijven. Wij hebben de inspecteur laten komen om zijn mening te horen over onze koeien, wat goed toegelicht werd. Soms kreeg een koe waarvan ik meer had verwacht, een lagere Fleckscore dan een koe waarvan ik dat niet had verwacht. Interessant om te zien. Onze koeien zijn wellicht al wat beter bespierd door het vroegere gebruik van MRIJ. Deze prijs is vooral ook voor mijn vader, die momenteel druk bezig is in het gras en ik hier de prijs in ontvangst mag nemen”, aldus een blije Christiaan van Walderveen.

Mocht u meer informatie willen hebben over de Fleckscore, er is een interessante site: www.fleckscore.com. Dit is het bekijken meer dan waard. Ook kunt u contact opnemen met het bestuur (zie contactgegevens).