“Fleckviehkoe van ‘t jaar” verkiezing 2017

 

Bedankt voor al uw stemmen! De uitslag is op 21 juni bekend gemaakt op de Fleckviehdag: Sonja 39 Fleckviehkoe van het jaar 2017

 

Er waren veel inzenders voor de “Fleckviehkoe van ‘t jaar” verkiezing: zie: Verkiezing Fleckviehkoe van het jaar 2017 en “De tien beste Nederlandse Fleckvieh koeien zijn bekend”.

De selectiecommissie van het Fleckvieh Stamboek, bestaande uit André Nieuwenhuis en de Baden Württembergse Janine Tobien is voortvarend te werk gegaan. Hieruit is een uiteindelijke top drie uit ontstaan. De selectiecriteria waren: bloedvoering met minimaal 50% Fleckvieh bevatten, 2e kalfs of ouder zijn en op het bedrijf uitspringen qua lactatiewaarde, goede uiergezondheid met een laag celgetal (<100) en een uitmuntende vruchtbaarheid: een laag inseminatiegetal per dracht (gemiddeld 1,5 of lager) of een gemiddelde tussenkalftijd van 375 dagen of lager. Koeien, wat uit de volgende filmpjes blijkt, welke de veehouders zien als hun ideale Fleckvieh koe en hiermee uitstekende bedrijfsresultaten behalen.

De top drie bestaat uit de volgende dieren:

Van maandag 22 mei t/m maandag 19 juni kan gestemd worden op de top drie.

Breng uw stem uit op één van onderstaande koeien:

A. Katrien 3342

B. Sonja 30

C. Sonja 39

This poll is closed! Poll activity:
Start date 22-05-2017 00:00:00
End date 19-06-2017 23:59:59
Poll Results:
Breng uw stem uit op uw favoriet
Back to Top