Formule voor Fleckvieh fokwaarden aangepast

GZW april 16

 

Formule voor Fleckvieh fokwaarden aangepast

De formule voor de fokwaarde (GZW) van Fleckvieh is per april 2016 veranderd. Tevens worden de onderliggende kenmerken voor melkproductie, vlees en gezondheidskenmerken anders ingewogen. De nieuwe fokwaarde verschuift van 38:16:46 lichtjes naar 38:18:44. Dit is weergegeven in onderstaande tabel:

melk vlees gezondheid

Deze vernieuwde opbouw van GZW heeft grote gevolgen voor de rangschikking van het stierenklassement. Onder andere vruchtbaarheid en kg vet worden zwaarder ingewogen. Stieren met een lage betrouwbaarheid (o.a. de genomicfokwaarde bij proefstieren en de eerste fokwaarde bij jonge fokstieren) worden voorzichtiger ingeschat. De bedoeling is dat de fokwaarden minder schommelingen laten zien.

 

Melkproductie (MW)

Binnen de melkproductie is het accent van kg eiwit in richting van kg vet verplaatst in verhouding van 1:8 naar 1:1, wat beter overeenkomt met de realiteit na de afschaffing van het melkquotum. Als kanttekening kan worden gemaakt dat de Nederlandse realiteit 1:2 is betreffende de uitbetaling. De aanpassing voor de melkproductie is weergegeven in onderstaande tabel.

vet eiwit

Vleesindex (FW)

Binnen de vleesindex is het accent verschoven van de groei naar de kwaliteitskenmerken van het karkas. De aanpassing van de vleesindex is weergegeven in onderstaande tabel.

vlees
Gezondheidskenmerken (FIT)

Binnen de gezondheidskenmerken hebben tevens belangrijkste verschuivingen plaatsgevonden. De vruchtbaarheid wordt dubbel zo zwaar ingewogen. Ook is de nieuwe fokwaarde vitaliteit waarde (viw) ingewogen. De viw is een samengesteld uit directe doodgeboortes en kalvervitaliteit tot de 10e maand bij stieren en 15 e maand bij de vrouwelijke dieren. De aanpassing voor de gezondheidskenmerken is weergegeven in onderstaande tabel.

 

fit

 

Genetisch respons-model

Ook wordt nu gewerkt met het genetisch respons-model, dat wil zeggen dat gekeken is naar de effecten van bepaalde wegingen voor de vooruitgang in de populatie. Zo is bv  vruchtbaarheid extra zwaar ingewogen om deze prima Fleckvieh-eigenschap, ook bij het stijgen van de melkproductie, goed te bewaken!.

Zo kan Fleckvieh een sterk dubbeldoelras blijven met goede melk- en vleeseigenschappen.

 

oud(%) in fokwaarde Nieuw (vanaf april 2016)(%) in fokwaarde
MelkproductieKg melk

Kg vet

Kg eiwit

380

4,4

33,4

380

18,6

19,4

VleesindexGroei

Uitslachting %

Vleeskwaliteit

167,3

4,6

4,6

184

7

7

GezondheidskenmerkenLevensduur

Persistentie

Vruchtbaarheid

Geboortegemak

Afkalfgemak

Doodgeboorten (direct)

Doodgeboorte bij dochters

Vitaliteitswaarde kalveren

Uiergezondheid

melksnelheid

4613,4

2,0

6,8

1,8

1,8

4,0

4,0

9,7

2,0

4410

3

14

1

5

10

1