Hogere opbrengst door levering van kalveren aan MKD Driehoek

Sinds enkele maanden leveren veehouders kalveren aan de MKD Driehoek. Over de werkwijze schreven we in februari een artikel: Samenwerking afzet kalveren met de MKD Driehoek.

Een groot aantal veehouders weten inmiddels de MKD Driehoek te vinden. De kalveren worden apart opgehaald door geheel Nederland, gewogen op het bedrijf en direct aan de kalverhouder geleverd, dit in tegenstelling tot kalveren, welke eerst naar verzamelcentra gaan en vanuit daar naar diverse kalverhouders worden getransporteerd. In de gehele periode wordt het kalf gemonitord en worden de prestaties van het kalf teruggekoppeld aan de veehouder. Daarnaast kan een veehouder, waarvan de kalveren bovengemiddeld goed presteren in groei en diergezondheid, een extra bonus ontvangen. Ook kunnen de teruggekoppelde gegevens een stimulans zijn om de kalveropfok en wellicht de droogstandsperiode onder de loep te houden, dit om ook uw prestaties op het melkveebedrijf te verbeteren.

We verwachten over enkele maanden de eerste resultaten van de geleverde Fleckvieh kalveren teruggekoppeld te krijgen. Wel zijn de kalverhouders enthousiast over de (Fleckvieh) kalveren en hebben ze het gevoel dat de door de MKD geleverde kalveren het beter doen, maar dat zal uiteindelijk uit de groeicijfers moeten blijken. Wordt vervolgd!

Hieronder staat een gebruikerservaring van één van de eerste gebruikers van de MKD-Driehoek. Zeer interessant om te lezen en wellicht een stimulans om na te denken over de afzet van uw kalveren.

Erik te Geershuis met gebruikerservaring over de afzet van kalveren via MKD driehoek.

“Mijn moeder verzorgt de kalveren. Dat doet zij goed en met zorg. Afgelopen jaar (2016) hebben wij circa honderd kalveren afgeleverd met een gemiddeld gewicht van 59 kilogram. Dit waren hoofdzakelijk Fleckvieh en/of Belgisch Witblauw kalveren. Toch waren wij al langere tijd niet tevreden over de prijzen van de kalveren. Ook werd de afzet van vaarskalveren steeds lastiger. Eind januari bleef een mooi 75% Fleckvieh vaarskalf staan, dit omdat in bepaalde weken geen vaarskalveren gewenst waren op de verzamelcentra. Dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Op advies van mijn broer, Martijn te Geershuis (bestuurslid van het Fleckvieh Stamboek), heb ik contact opgenomen met Jan Willem Brouwer van MKD driehoek.

Sindsdien leveren wij de kalveren af via MKD driehoek. Elke donderdag komt Jan Willem de kalveren ophalen. Alle gezonde kalveren, ongeacht het geslacht en gewicht, worden zonder gemor meegenomen. De kalveren worden op de aanhanger gewogen en ingedeeld in een productieklasse. Dit beide bepaalt de prijs van het kalf. Over het contact met Jan Willem ben ik zeer tevreden. Ook de opbrengstprijzen van de kalveren zijn gestegen en er worden geen transport- en/of commissiekosten in rekening gebracht. Goede kalveren van 60 kg en meer brengen een duidelijke meerprijs op. De dinsdag daarop ontvangen wij de digitale afrekening van MKD Driehoek.

Wij zijn tot heden tevreden over de samenwerking met MKD Driehoek en gaan voor een langdurige samenwerking. Daarnaast ben ik erg benieuwd naar de resultaten van onze kalveren in de vleeskalverhouderij. Dit zal op termijn worden teruggekoppeld als de eerste kalveren van ons worden geslacht.”

  • IMG-20170420-WA0002
  • IMG-20170502-WA0002