It Fryske Hiem

bedrijf2-1Bedrijfsgegevens:
Gemengd bedrijf met melkvee, vleesvee, fruitteelt en neventak (winkel & activiteiten www.itfryskehiem.nl)
Aantal koeien: 70 stuks (80 stuks jongvee en 60 ossen voor vlees)
Melkproductie: ca. 550.000 kg.
Melkproductie rollend jaargemiddelde: 8095 kg 4,44 %vet en 3,45% eiwit
TKT: 400
Tankcelgetal: 180 (bij DDD van 0,2)
Aantal ha in gebruik: 70 ha (waarvan 32 ha huiskavel, 20 ha maïs, overig graan en grasland.)

Klaartje van WijkMijn naam is Klaartje van Wijk, getrouwd met Hans en we verwachten in mei ons eerste kindje. Sinds oktober 2013 zit ik in het Fleckvieh Stamboek bestuur.
In 2006 zijn we van een Hollandse stal met 25 koeien verhuisd naar het bedrijf in Bakkeveen (bouwjaar 1981), waar we zijn uitgebreid naar ca. 70 koeien.

Vanaf 2008 zijn we begonnen met inkruisen op onze 100% HF veestapel met Fleckvieh. We streven de verdringingskruising na, omdat we erg tevreden zijn over Fleckvieh. We hebben de afgelopen jaren veel energie gestoken in het opknappen van het bedrijf in Bakkeveen, daar was sprake van zeer veel achterstallig onderhoud. Daardoor hebben we het wel ons eigen bedrijf kunnen maken.

Voor de komende paar jaar hebben we nog de erfverharding, sleufsilo’s en wat aankleding van het erf op het verlanglijstje staan. Dan hebben we de meeste bouwerij eerst achter de rug.

We vinden het erg belangrijk dat we zelf invloed hebben op de prijs die we ontvangen voor onze producten. We zijn daarom in 2011 gestart met de boerderijwinkel. Hierin verkochten we aanvankelijk vers fruit en jams etc. Ondertussen hebben we het assortiment fors uitgebreid met kaas en vlees en worst van onze Fleckvieh koeien. We houden ossen voor de slacht en verkopen al het vlees rechtstreeks aan de consument vanuit de diepvries.

bedrijf2-3De voordelen van inkruisen met Fleckvieh zijn voor ons: Koeien met veel weerstand (nauwelijks medicijnen en veearts nodig), koeien die veel ruwvoer (van eigen teelt) kunnen verwerken (waardoor we minder krachtvoer hoeven te kopen), goede vruchtbaarheid en klauwen (gemak voor de boer), een prachtige hoeveelheid melk in een vlakke lactatiecurve, lange levensduur en een mooie restwaarde door de goede bespiering. We proberen zo natuurlijk mogelijk te werken met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen, kunstmest en medicijnen. De Fleckviehkoe vinden wij in dat plaatje een echte wonderkoe. Zeker omdat ze ook in melkproductie niet onder doet voor onze Holsteinkoeien. We houden zo veel jongvee om de Holsteinkoeien wat sneller te kunnen uitselecteren.

Er zijn nog zeker verbeterpunten op ons bedrijf en in onze bedrijfsvoering. Als we onze bedrijfsmiddelen over enkele jaren goed op elkaar afgestemd hebben, hopen we met de Fleckviehkoe op stal met veel plezier te boeren en veel producten van eigen erf te kunnen verkopen.

Op de foto de eerste Fleckviehkoe die bij ons geboren werd en die we aan de melk kregen in januari 2011. Het is een Rumbadochter uit een Holstein moeder. Ze heeft 4 keer gekalfd en we hebben er 2 vaarsjes en 2 stiertjes uit.

Dit zijn haar 305 dagen producties:

305 dgn Kg melk % vet % eiwit LW
1e lact 6206 4.36 3.26 100
2e lact 7315 4.44 3.44 101
3e lact 9838 4.54 3.48 115
4e lact 10658 4.75 3.27 114 (geschat)

 
Een koe die zich zelf redt en geen gezondheidsproblemen kent. En later ook nog een mooie restwaarde heeft waarschijnlijk. Precies zoals we verwacht hadden toen we met Fleckvieh begonnen.