Officiële erkenning Fleckvieh Stamboek

Cato 160 is Fleckvieh van 't jaar 2014. Ze is een 6e kalfs BFG Roibos- dochter van Mts. Ruesink-Harbers uit Borculo. Het Fleckvieh Stamboek mag nu als officieel erkend stamboek 50% Fleckviehkruislingen inschrijven volgens de internationale Fleckviehstandaard

Cato 160 is Fleckvieh van ‘t jaar 2014. Ze is een 6e kalfs BFG Roibos- dochter van Mts. Ruesink-Harbers uit Borculo. Het Fleckvieh Stamboek mag nu als officieel erkend stamboek 50% Fleckviehkruislingen inschrijven volgens de internationale Fleckviehstandaard.

Het Productschap Vee en Vlees heeft het Fleckvieh Stamboek officieel erkend. Hierdoor kan het Fleckvieh Stamboek de koeien vanaf 50% Fleckvieh bloedvoering op exterieur keuren en op de Fleckviehbasis inschrijven.

Het Fleckvieh Stamboek heeft jarenlang naar deze erkenning toegewerkt. Voorzitter Hans van Soest noemt het een “mijlpaal in de Nederlandse veeverbetering. Fleckvieh is het sterkst groeiende ras in Nederland. Op dit moment zijn er ruim 15.000 Fleckviehkruislingen aan de melk. Daarmee is Fleckvieh het 2e ras in Nederland. En de groei is er nog niet uit. De Nederlandse boer zoekt een robuuste en vruchtbare koe die de melkprijsschommelingen kan opvangen. Fleckvieh kan hier goed mee omgaan. Ze blijft gezond en goed in conditie als ze minder krachtvoer krijgt. En je kunt met Fleckvieh gas geven als de melkprijs goed is. Daarom is de erkenning zo belangrijk. Nu kunnen we de koeien op de Fleckviehbasis keuren. Daarmee kunnen we laten zien wat het echte Fleckvieh type is”, aldus Van Soest.

Het keuren van de Fleckviehkoeien zal worden uitgevoerd door erkende Fleckvieh inspecteurs. Deze specialisten hebben hiervoor scholing gehad in Duitsland. Op dit moment heeft het Fleckvieh Stamboek drie gediplomeerde Fleckvieh inspecteurs in dienst.

Het voordeel van de keuring volgens de “internationale Fleckviehstandaard” is onder meer dat de gegevens met andere landen te vergelijken zijn. Er wordt immers gekeurd volgens de zelfde methode als in bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk. In deze landen worden meer dan 1 miljoen Fleckviehkoeien gemolken.

Tot op heden keurden de NRS inspecteurs de Fleckviehkruislingen op Holsteinbasis. Hierop kwam veel kritiek uit de praktijk. Als reactie daarop zijn de NRS inspecteurs begonnen om de Fleckviehkruislingen op MRIJbasis te keuren. “Maar een Fleckviehkoe heeft haar eigen rasspecifieke kenmerken”, aldus Hans van Soest.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Fleckviehstamboek:

Hans van Soest:
06-34 15 70 21
h.soest@scarlet.nl

Secretariaat Fleckvieh Stamboek:
Lochemseweg 22a
7231 PE Warnsveld