Resultaten koeien keuren op Fleckvieh-basis

Afgelopen maart heeft Hans Stadler op tien Nederlandse bedrijven Fleckvieh-koeien ingeschreven op basis van de internationaal bekende Fleckscore. Hans Stadler is verbonden aan het Zuchtverband Miesbach en houdt zich daar bezig met de selectie van (toekomstige) stiermoeders. In drie dagen in Maart heeft hij exact honderd Fleckvieh-koeien beoordeeld. De bedrijven bevonden zich verspreid over Nederland in Friesland, de Gelderse Achterhoek en Noord-Holland. De leden-veehouders waren vooral benieuwd waar ze staan in hun fokkerij en of ze al op de goede weg zitten naar de ideale Fleckvieh-koe.

Hij geeft kort aan dat de kwaliteit van de gekeurde (kruisling)koeien goed was, al vond hij het jammer dat er geen echte Fleckvieh-koeien tussen zaten zoals hij gewend is in Beieren. Dit uitte zich in gemiddeld lagere scores van bespiering. De koeien hebben dus in Nederlandse ogen al meer bespiering, maar schieten nog wat te kort voor de internationale beoordeling. Ook geeft hij aan dat een koe pas stiermoeder kan worden, wanneer deze vijf generaties Fleckvieh bevat. We komen dus steeds dichter bij het moment dat uit een Nederlandse koe een potentiële stier geboren wordt.

Over de koeien schrijft hij meer dat ze opvallend ander beenwerk hebben dan wat bij zuiver Fleckvieh gebruikelijk is, veroorzaakt door het lagere percentage Fleckvieh.  Over de kwaliteit van de uiers is hij bijzonder te spreken: de uierdiepte en de vooruieraanhechting is zeer goed te noemen en dit uit zich dan ook in hogere scores in de beoordeling. Over twee koeien is hij zeer enthousiast, een “waanzinnig” goede Passion-dochter van de familie Walvoort in Geesteren en de Waldfeuer-dochter van familie Aalbers in Fochteloo.

We kunnen dus concluderen dat we in Nederland al goede Fleckvieh-koeien hebben en dat dit weer nieuw enthousiasme geeft om verder te gaan met de fokkerij: de juiste stieren te selecteren voor de koe.