Uitgesteld: Koeverkiezing en Fleckviehdag

Beste leden, inzenders van de koeverkiezing, sponsoren, pers en overige Fleckvieh geïnteresseerden,

Helaas hebben wij moeten besluiten om onze activiteiten, zoals de koeverkiezing en de Fleckviehdag, uit te stellen naar 2021.

De activiteiten van de koeverkiezing (rondgang van de jury en maken fotomateriaal) kan voorlopig niet plaatsvinden door de uitgestelde maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Covid19-virus te voorkomen. Uiteraard gaat ieders gezondheid voor en willen wij geen onnodige risico’s nemen. We hebben nog overwogen om een andere invulling te geven aan de koeverkiezing, maar omdat ook de onzekerheid om verlenging na april 2020 voortduurt, hebben we besloten om de gehele koeverkiezing en Fleckviehdag te verschuiven naar 2021.

De reeds ingezonden koeien krijgen de komende dagen een plaats op de website, om toch de goede koeien een podium te geven. Uiteraard willen wij hier de inzenders voor bedanken.

Wij vonden het een moeilijk besluit om te nemen, maar in lijn van de maatregelen van de overheid en de adviezen van de RIVM en het belang van de volksgezondheid ook een zeer begrijpelijke en het meest verstandige om momenteel te doen.

Wij hopen dat een ieder gezond blijft in deze onzekere en zware tijden. Let op elkaar en we ontmoeten elkaar graag in de toekomst na alle Corona ellende.

Vriendelijke groet,
Bestuur Fleckvieh Stamboek Nederland